Chinese women - Huang Sheng Yi.

Written By jame on Saturday, November 27, 2010 | 12:36 AM

Chinese women - Eva Huang. Full name is Huang Sheng Yi. She is a Chinese actress and model. Country: China. Huang was born in Shanghai. Birthdate: February 11/1983. Huang Sheng Yi Eva is a Chinese actress, born and raised in Shanghai, China.