Asian women - Shu Qi

Written By jame on Saturday, November 27, 2010 | 12:35 AM

Asian women - Pictures of Shu Qi. Name: Shu Qi, Hsu Chi / Shu Kei. Real name: Lin Li HuiProfession: Actress. Birthdate: April/16/1976. Country : Taiwan. Height: 168 cm. Weight: 55 kg